Mgr. Pavlína Raichlová

Bakalářská práce

Biologicky rozložitelné odpady a kompostování

Biodegradable waste and composting
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou biologicky rozložitelných odpadů a kompostování. Teoretická část vymezuje pojem biologicky rozložitelných odpadů, popisuje způsoby jejich zpracování a nakládání s nimi. Rovněž se věnuje problematice kompostování, popisu a významu tohoto procesu, včetně charakteristiky využívaných technologií. Praktická část práce je rozdělena na dvě oblasti. První oblast rozebírá …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with problems of biodegradable waste and composting. The theoretical part defines the concept of biodegradable waste, describes the methods of its treatment and management. It also deals with composting, description and importance of this process, including characteristics of used technologies. The practical part is divided into two areas. The first area deals with the management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta