Ing. Lucie BRYNYCHOVÁ

Master's thesis

Systém nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad v Ústí nad Labem

Waste disposal management system with focus on biologicaly degradable communal waste in Usti nad Labem
Abstract:
Práce se zabývá odpadovým hospodářstvím ve městě Ústí nad Labem. Práce sleduje nejen hospodaření s odpady obecně, ale je zaměřená na dnešní často diskutované téma, kterým jsou biologicky rozložitelné komunální odpady.
Abstract:
This diploma is concentrated on waste management in Ústí nad Labem. The thesis deals with waste management in general with focus on biologically degradable communal waste, the often discussed topic of today.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRYNYCHOVÁ, Lucie. Systém nakládání s komunálním odpadem se zaměřením na biologicky rozložitelný komunální odpad v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí