Bc. Eva Kupčíková

Diplomová práce

Reforma účetnictví státu jako problematika malé obce

Reform of state accounting as issues of small community
Anotace:
Reforma účetnictví státu představuje zavedení nového účetního modelu se záměrem vytvoření účetnictví státu na stejných principech jako účetnictví podnikatelů. Cílem diplomové práce je přiblížit tuto aktuální a v právních předpisech dosud nedostatečně specifikovanou problematiku na konkrétních datech zvolené účetní jednotky - obce.
Abstract:
A reform of country's accounting system represents an implementation of a new accounting model with the aim to create the country's accounting system based on the same principles as the entrepreneurial accounting system. The objective of this master thesis is to explain this topical and, in terms of legislation, not sufficiently specified issue using particular data of the selected accounting unit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Johana Otrubová
  • Oponent: Ing. Ivana Zálešáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting