Mgr. Martina Houšková

Bakalářská práce

Prezidentské volby 2013 v ČR v komparativní perspektivě s volbami na Slovensku

Czech Presidential Election 2013 in comparative perspective on Slovak election
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je pohled na průběh a výsledek prvních přímých prezidentských voleb v České republice v komparativní perspektivě s obdobnými volbami na Slovensku. Práce přináší uvedení do problematiky zavedení přímé volby. Později dochází k představení pravomocí, kandidátů a samotných výsledků voleb. Stejným způsobem jsou prezentovány i prezidentské volby na Slovensku v roce 2009. Cílem …více
Abstract:
The theme of this thesis is process and result of the first direct presidential election in Czech Republic in comparative perspective on presidential election in Slovakia. Thesis deals with direct election ratification, presidential powers, structure of candidates and results. Presidential election 2009 in Slovakia is presented by the same way. The main aim is comparison of both elections which focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Svačinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie