Mgr. Petr Masný

Diplomová práce

Přímá volba prezidenta

Direct Presidential Election
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá historicky první přímou volbou prezidenta v České republice. Vztah postavení vůči způsobu volby prezidenta u nás je vymezen úvodem, a to jak z pohledu historického, tak předchozí právní úpravy. Hlavní část práce pak mapuje zejména zavedení přímé volby prezidenta do ústavního systému České republiky včetně diskutovaných argumentů poukazujících na výhody i nevýhody onoho …více
Abstract:
This thesis deals with historically the first direct presidential election in the Czech Republic. The relation of the position of the President and the manner of the election in our country is defined in the introduction both from historical point of view and from the point of view of the previously applicable laws. The main body of the thesis outlines namely the introduction of direct presidential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta