Mgr. Marie Kývalová

Bakalářská práce

Sekvenační metody nové generace: jejich principy a potenciální využití v genetice člověka, etické aspekty

Next generation sequencing: principles and potential application in human genetics. Etical aspects.
Anotace:
Předmětem této práce jsou principy sekvenačních metod nové generace a jejich potenciální využití v genetice člověka se zaměřením na sekvenaci v onkogenetice. První část práce se zabývá historií sekvencování a tradičními sekvenačními metodami (Sangerova a Maxam-Gilbertova metoda). Mezi sekvenační metody nové generace patří především pyrosekvenace, Illumina, SOLiD a sekvenace jednotlivých molekul DNA …více
Abstract:
Subjects of this thesis are principles of next generation sequencing and its potential applications in human genetics with a view to the sequencing of cancer genetics. The first part discribes history of sequencing and traditional methods of sequencing (Sanger and Max-Gilbert method). Among next generation sequencing belong particularly pyrosequencing, Illumina, SOLiD and single-molecule DNA sequencing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Romana Zaoralová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta