Pavel Hořejš

Bachelor's thesis

Hudba a zvuk v televizní reklamě

Music and audio in a TV commercial
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Hudba a zvuk v televizní reklamě“ se zaměřuje na aktuální téma využití hudby a zvuku v televizní reklamě. Zabývá se vymezením hudby, její typologií a působení hudby na emoce člověka. Práce se také věnuje reklamě, jejím druhům a autorskými právy hudby v ní použité. V praktické části se bakalářská práce věnuje výzkumnému šetření, které má za cíl prokázat vliv hudby v reklamě …more
Abstract:
This bachelor thesis „Music and audio in Tv commercial “is focused on actual topic of using music and audio in television advertising. It deals with the definition of music, typology and effect of music on human emotions. This work also deals with advertising, types of advertising and copyrights of music used in. In the practical part, the bachelor thesis deals with the research that aims to demonstrate …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Petr Váňa
  • Reader: Ing. Miroslav Dittrich

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication