Pavlína MIKOLÁŠOVÁ

Diplomová práce

Obraz a zvuk ve výtvarném oboru

Image and sound in art
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahy obrazu a zvuku ve výtvarném umění 20. století a jejich využitím ve vyučování výtvarného oboru. Sestává ze dvou částí ? teoretické a didaktické. První část obsahuje kapitoly z dějin umění. Druhou tvoří didaktický projekt, který je doložen reflexemi lekcí a fotodokumentací.
Abstract:
The thesis is dedicated to relations between image and sound in art of 20th century and their aplication in an art education. The thesis is consist of two parts ? theoretical and didactic. The first part contains chapters of art history. The second part is the didactic project described with reflections and documentation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKOLÁŠOVÁ, Pavlína. Obraz a zvuk ve výtvarném oboru. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ