Pavel Hořejš

Bachelor's thesis

Hudba a zvuk v televizní reklamě

Music and audio in a TV commercial
Anotácia:
Bakalářská práce na téma „Hudba a zvuk v televizní reklamě“ se zaměřuje na aktuální téma využití hudby a zvuku v televizní reklamě. Zabývá se vymezením hudby, její typologií a působení hudby na emoce člověka. Práce se také věnuje reklamě, jejím druhům a autorskými právy hudby v ní použité. V praktické části se bakalářská práce věnuje výzkumnému šetření, které má za cíl prokázat vliv hudby v reklamě …viac
Abstract:
This bachelor thesis „Music and audio in Tv commercial “is focused on actual topic of using music and audio in television advertising. It deals with the definition of music, typology and effect of music on human emotions. This work also deals with advertising, types of advertising and copyrights of music used in. In the practical part, the bachelor thesis deals with the research that aims to demonstrate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedúci: PhDr. Petr Váňa
  • Oponent: Ing. Miroslav Dittrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication