Romana KOZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Role of African Americans in the history of USA

Role of African Americans in the history of USA
Abstract:
The bachelor thesis deals with the description of economic, political and social problems of African-American people in the history of the USA in order to find out whether there have been some changes in their lives. This thesis presents carefully elaborated comparison of perception of African-Americans based on opinions of different people. It provides a reader with the basic historical information …více
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na popis ekonomických, politických a společenských problémů Afroameričanů v dějinách USA s cílem zjistit, zda jejich životy zaznamenaly nějaké změny. Na základě názorů různých lidí tato práce prezentuje podrobně vypracované srovnání toho, jak lidé Afroameričany vnímají. Poskytuje čtenáři základní historické informace týkající se hlavního tématu, zaměřuje se na významné …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kamila Velkoborská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZÁKOVÁ, Romana. Role of African Americans in the history of USA. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická