Kristián Šrám

Bakalářská práce

Důsledky ekonomického růstu a poklesu a jejich vliv na postoje a chování lidí

Consequences of Economic Cycle and Further Impact on Behavioral Aspects of Individuals
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá psychologickými a sociálními důsledky hospodářského růstu a poklesu. Pohled na tyto důsledky překračuje prisma ekonomické teorie a cílem autora bylo rozebrat tématiku v širším kontextu společenských věd. Práce nepředkládá shrnutí veškerých důsledků ekonomického růstu a poklesu. Jejím účelem je demonstrovat souvislosti některých společenských fenoménů s ekonomickými podmínkami …více
Abstract:
This bachelor thesis explores psychological and social consequences of economic expansion and recession. Perspective on those consequences transgresses the prism of economics and takes other social sciences into consideration as well. This paper does not provide the entire spectrum of all possible consequences. The purpose is to demonstrate, upon a basis of exploring several social phenomena that there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Zuzana Hubinková
  • Oponent: Eva Kašparová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/64773