Petr Michael Richtár, DiS.

Bakalářská práce

Sociálně patologické jevy způsobené zadlužením občanů

Social pathologies caused by citizens' indebtedness
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o sociálně patologických jevech způsobených zadlužením občanů. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů, které úzce souvisejí s výskytem sociálně patologických jevů při zadlužení občanů a charakterizuje možné související příčiny a důsledky. Součástí bakalářské práce je provedeno šetření, při kterém zjišťuji, zda se mohou sociálně patologické jevy vyskytovat ve zvýšené …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with social pathological phenomena caused by citizens' indebtedness. The theoretical part is focused on the definition of concepts that are closely related to the occurrence of socially pathological phenomena in the indebtedness of citizens and characterizes the possible related causes and consequences. Part of the bachelor's thesis is a proven investigation, in which it is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ifnj0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence