RNDr. Michal Škarek, Ph.D.

Disertační práce

Hodnocení genotoxického potenciálu a rizik látek vázaných na suspendované částice v ovzduší

Assessment of genotoxic potency and risks of compounds associated with the suspended particulate matter in the air
Anotace:
Znečištění ovzduší je dobře známo svými škodlivými účinky na lidské zdraví včetně mutagenity a karcinogenity.Významný podíl na těchto účincích mají organické látky vázané na suspendované částice v ovzduší. Tvoří zde velice složitou směs, kterou nelze plně charakterizovat současně používanými chemickými metodami. Navíc, vhodná toxikologická data pro zhodnocení jejich genotoxického potenciálu a možných …více
Abstract:
Air pollution is well-known for its adverse health effects including mutagenicity and carcinogenicity. A significant portion of the effects is related with the occurrence of organic compounds associated with the suspended particulate matter in the air. They form a very complex mixture which cannot be fully characterized by currently used chemical methods. Moreover, toxicological data that could be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc., prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie / Chemie životního prostředí

Práce na příbuzné téma