RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D.

Disertační práce

Studium ekotoxikologických vlastností s využitím screeningových testů genotoxicity

Study of ecortoxicological properties using screening genotoxicity bioassays
Anotace:
V současné době si velmi dobře uvědomujeme, že se chemické mutageny vyskytují v různých environmentálních matricích jako jsou pitná voda, povrchová voda, sedimenty, půdy, volné nebo vnitřní ovzduší. Zřejmá potřeba kvalitních monitorujících systémů či potřeba se chránit před vystavením mutagenních nebo karcinogenních látek vedla k vývoji celé řady biotestů za účelem detekce genotoxicity. Tato práce …více
Abstract:
Today, we are well aware of the fact that chemical mutagens are present in a variety of complex environmental matrices, including drinking water, surface water, aquatic sediment, soil, indoor air, and ambient urban air. The obvious need for sensitive monitoring of environmental pollutants, to protect against mutagenic or carcinogenic effects of these substances, has led to the development of numerous …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc., prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., Ing. Viktor Mejstřík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta