Filip Sibor

Bachelor's thesis

Založení a provoz realitní kanceláře

The establishment and operation of a real estate agency
Abstract:
Sibor, F. Podnikatelský plán na založení a provoz realitní kanceláře. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru k založení a provozu realitní kanceláře. Literární rešerše popsaná v této práci slouží jako podklad pro samotný podnikatelský plán, ve kterém je využito Porterovy, SLEPT a SWOT analýzy. Vzhledem ke skutečnému záměru …more
Abstract:
Sibor, F. Business plan for the establishment and operation of a real estate agency. Bachelor Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018.The aim of this bachelor thesis is to construct and realise a business plan that details the establishment and operation of a real estate agency. The literary research described here-in serves as a basis for the business plan itself, and incorporates the use of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta