Theses 

Podnikatelský záměr - založení zubní ordinace; Business plan - the establishment of the dental surgery – Radim Viktora

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Magisterský studijní program / obor:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu

Radim Viktora

Diplomová práce

Podnikatelský záměr - založení zubní ordinace; Business plan - the establishment of the dental surgery

Anotace: K tomuto tématu diplomové práce podnikatelského záměru založení zubní ordinace mě inspirovala má žena, která je již pátým rokem zaměstnankyní na soukromé klinice v Praze. Pracuje zde jako zubní lékařka. Nyní však plánujeme zřízení vlastní praxe v Brandýse nad Labem, nedaleko hlavního města Prahy. Vypracování projektu podnikatelského záměru v oboru zubního lékařství bude přínosem nejen pro budoucí majitelku nebo investora projektu, ale může být také návodem pro absolventy lékařské fakulty v oboru zubního lékařství, kdyby se rozhodli pro založení své vlastní praxe. Nedávno jsme se přestěhovali do Brandýsa nad Labem a zjistili jsme, že je zde nedostatek zubních lékařů. Konkrétně jsou zde čtyři praktičtí stomatologové, z toho tři v důchodovém věku. Objednací doba na ošetření je extrémně dlouhá a navíc tito lékaři nepřibírají nové pacienty. Cílem mé diplomové práce bude vypracování podnikatelského záměru pro založení soukromé zubní praxe v Brandýse nad Labem. V teoretické části se budu věnovat právním formám podnikání a dále se zaměřím na specifikaci podnikání ve zdravotnictví, konkrétně na zubní lékařství. V praktické části se budu věnovat příkladu vybudování vlastní zubní ordinace, včetně analýzy trhu zubního lékařství. Popíši marketingové strategie a finanční plán zubní ordinace.

Abstract: My wife has inspired me to this thesis topic of the business plan the establishment of a dental surgery. My wife is the fifth year employee at a private clinic in Prague. She works here as a dentist. Now we plan to establish a private practice in Brandýs upon Labe, near the capital city of Prague. Project of business plan in dentistry will not only benefit the future owner or investor of the project, but it can also be a guide for graduates of the Faculty of Medicine in dentistry if they decided to establish own practice.We recently moved to Brandýs upon Labe and we found that there is a shortage of dentists. Specifically, there are four general practitioners dentists, three of them in retirement. Part time for treatment is extremely long, and these doctors do not gain new patients. The aim of my thesis will be to develop a business plan for the establishment of a private dental practice in Brandýs upon Labe.In the theoretical part, I will discuss legal forms of business and I will focus on the specification of business in the health sector, especially in dentistry.In the practical part, I will discuss the example of the establishment of own dental practice, including market analysis in dentistry. I will describe the marketing strategy and financial plan for dentists.

Klíčová slova: Podnikatelský záměr, podnikaní, strategická analýza, marketingová strategie, finanční plán, specifikace ve zdravotnictví, zubní lékařství, Business plan, business, strategic analysis, marketing strategy, financial plan, specifications healthcare, dental medicine

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:23, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz