Ivana Lysáková

Bakalářská práce

Revue Eva 1933-1935: reflexe uměleckého dění a proměn životního stylu

The revue Eva 1933-1935: artistic events and life style changes reflextion
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se věnuje analýze uměleckého vývoje a proměn životního stylu časopisu Eva v období první Československé republiky. Autorka se zaměřuje na dosud nezpracované ročníky 1933-1935. Dotýká se problematiky genderové rovnosti a reflektuje umělecky zaměřené příspěvky, které jsou inspirací pro všechny čtenářky, tak jak byly v magazínu prezentovány. V této práci klade autorka důraz …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the artistic development and evolution of Eva magazine in the period of the first Czechoslovak republic. The author focuses on the previously unprocessed volumes of 1933-1935. She deals with the issue of gender equality and looks at the artistically oriented contributions that are inspiration to all readers, in the way they were presented in the magazine. In this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta