Bc. Petra Tománková

Diplomová práce

Proměny životního stylu v první polovině třicátých let 20. století v časopisech Měsíc a Žijeme

The changes of lifestyle in magazines Měsíc and Žijeme during the first half of the thirties in the 20th century
Anotace:
Práce ukazuje proměnu životního stylu v první polovině třicátých let, tak jak ji zachytily stránky dvou výrazných periodik - Měsíce a Žijeme. Oba tyto časopisy byly díky své nesporné kvalitě součástí kulturního klimatu. Kapitoly o módě nás seznámí s novinkami nadcházející sezóny, představí soudobé trendy ve střizích, materiálech, barvách. Pasáže o architektuře se věnují jak výstavbě rodinných domů …více
Abstract:
This work show the changes of lifestyle during the first half of the thirties as they were taken down on the pages of two very interesting periodicals – Měsíc and Žijeme. Those both magazines were a part of the cultural climate thanks to their indisputable quality. The chapters about fashion are about hits of a coming season, they introduce period trends of cuts, materials and colours. The extracts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta