Klára Ševčíková

Bachelor's thesis

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom): molekulárně genetické vyšetření hlavních predispozičních genů \kur{MSH2, MLH1, MSH6, PMS2} a \kur{EPCAM}

Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (Lynch Syndrome): Molecular Genetic Testing of Major Predisposing Genes \kur{MSH2, MLH1, MSH6, PMS2} and \kur{EPCAM}
Abstract:
Tato práce mapuje Lynchův syndrom se zaměřením na laboratorní diagnostiku genů MLH1, MSH2, MSH6 a EPCAM, které toto onemocnění způsobují. V práci jsou také uvedena kritéria pro hodnocení Lynchova syndromu, možné projevy tohoto onemocnění, způsoby léčby a prevence.
Abstract:
This work maps Lynch syndrome with a focus on laboratory diagnosis of MLH1, MSH2, MSH6 and EPCAM genes that cause this disease. Criteria for the evalution of Lynch syndrome, manifestations of this desease, methods of treatment and prevention are also stated.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Markéta Gančarčíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ševčíková, Klára. Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom): molekulárně genetické vyšetření hlavních predispozičních genů \kur{MSH2, MLH1, MSH6, PMS2} a \kur{EPCAM}. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Laboratory Assistant

Theses on a related topic