Mgr. Patrícia Eibenová

Rigorózní práce

Adaptive learning processes in a process-oriented Learning management system

Adaptive learning processes in a process-oriented Learning management system
Anotace:
Ve výuce se v čím dále větší míře využívají prvky e-learningu, vznikají i čistě distanční kurzy. V době, kdy se student sám věnuje e-learningovým aktivitám a pracuje e-learningovém prostředí v systému na správu výuky (Learning Management System, LMS), pedagoga nahrazuje právě tento systém. V těchto chvílích je potřeba simulovat nepřítomnost pedagoga. Záměrem předkládané práce je najít procesy, jejichž …více
Abstract:
In education, e-learning elements are becoming more and more frequent, even purely distance courses have arisen. In moments when a student is learning through a learning management system, a teacher is being replaced by this system. It is necessary to compensate such absence and appropriately simulate a teacher’s presence. The aim of this Ph.D. Thesis Proposal is to find processes which main attribute …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D., prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika