PhDr. Jiří Kouřil, Ph.D.

Disertační práce

Tělesná výchova v Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (1942-1945)

Physical Education in the Kuratorium for Youth Education in Bohemia and Moravia (1942-1945)
Anotace:
V disertační práci jsme se zaměřili především na tělesnou výchovu, sporty a sportovní akce pořádané Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě; organizaci, která sloužila v první řadě k převýchově české mládeže od 10 do 18 let. Tělesná výchova měla zvýšit zdatnost chlapců i dívek a měla především roli lákadla. Hlavní částí výchovy v Kuratoriu pro naplnění plánů německých okupantů tak byla …více
Abstract:
In the dissertation we focused mainly on physical education, sports and sport events organized by the Kuratorium for Education of the Youth in Bohemia and Moravia; an organization that served primarily to the re-education of the Czech youth from 10 to 18 years old. Physical education should increase the fitness of both boys and girls, and it had primarily the role enticement. So, the main part of education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ján Grexa, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Oborný, Ph.D., Prof. PhDr. Marek Waic, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie