Tomáš HÁNA

Bakalářská práce

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě

Kuratorium for the education of youth in Bohemia and Moravia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Kromě mapování činností Kuratoria se tato práce zaměřuje i na období před jeho samotným vznikem, včetně politických důvodů, které vedly k založení této masové mládežnické organizace. Práce dále obsahuje popis českých fašistických organizací a vůdců těchto skupin, kteří měli zásadní vliv na založení a fungování Kuratoria …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Kuratorium for education of the youth in Bohemia and Moravia. It mapps the activities of Kuratorium, focuses on the time before Kuratorium's rise and follow up the political reasons for establishment of this mass youth organization. It contains a description of the fascist organization in Czech and leadres of these groups whos had major impact on the Kuratorium's …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁNA, Tomáš. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - politologie