Theses 

Výzkum 3D tisku elastomerů – Barbora Prokopová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Barbora Prokopová

Diplomová práce

Výzkum 3D tisku elastomerů

Research of 3D Printing of Elastomers

Anotace: Aditivní výroba neboli také trojrozměrný tisk, je nový proces, který se používá pro výrobu trojrozměrných objektů z digitálních dat. 3D tisk představuje v nastupujícím Průmyslu 4.0 trend digitalizace a automatizace výroby. V současné době je aditivní výroba velmi rychle vyvíjena a používají se nové technologie i materiály. Tato diplomová práce je zaměřena na tisk nových inteligentních materiálů. Jsou popsány dostupné technologie tisku a dostupné materiály elastomerů. V praktické části je provedena cyklická dvouosá zkouška elastomerů a zkouška objemové stlačitelnosti. Tyto dvě zkoušky určují, zda elastomer, vytištěný 3D technologií, má stejné vlastnosti jako elastomer vyrobený konvenční metodou.

Abstract: Additive production, or three-dimensional printing, is a new process that is used to make 3D objects from digital data. 3D printing represents a trend in digitization and automation of production in the upcoming Industry 4.0. At present, additive production is being rapidly developed and new technologies and materials are being used. This diploma thesis is focused on the printing of new intelligent materials. The available printing technologies and available elastomeric materials are described. In the practical part a cyclic biaxially elastomeric and the volume compressibility tests are performed. These tests determine whether the elastomer, printed by 3D technology, has the same properties as the elastomer produced by the conventional method.

Klíčová slova: 3D tisk, aditivní výroba, elastomer, cyklické zkoušky

Keywords: 3D printing, additive production, elastomer, cyclical tests

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Marek Pagáč
  • Oponent: Jiří Hajnyš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz