Bc. Tomáš Studýnka

Diplomová práce

Správní trestání na úseku živnostenského podnikání

Administrative Punishment in Business Activities
Anotace:
Cílem této diplomové práce je podat ucelený rozbor a zhodnocení současné právní úpravy týkající se správního trestání na úseku živnostenského podnikání a případně též i navrhnout její změny. Zaměřuje se zejména na přestupky a v rámci tzv. jiných správních deliktů též na relativně samostatnou skupinu správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob. Rovněž jsou zde stručně zmíněna i jiná …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis and evaluation of current legislation relating to administrative punishment in the section of business activities and possibly also suggest amendments. It mainly focuses on the offenses and so-called other administrative delicts. In this other administrative delicts it focuses especially on a relatively independent group of administrative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta