Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D.

Disertační práce

Comparative studies on Treponema pallidum: comparative genomics of yaws agents and phenomics of BAC clones of syphilis agent

Comparative studies on Treponema pallidum: comparative genomics of yaws agents and phenomics of BAC clones of syphilis agent
Anotace:
Druh Treponema pallidum zahrnuje obligátní lidské patogeny, jež mají podobnou velikost genomu a vysokou sekvenční homologii. Poddruh pallidum (TPA) je původcem sexuálně přenosné syfilis, poddruh pertenue (TPE) způsobuje nevenerické tropické onemocnění yaws a poddruh endemicum (TEN) způsobuje nevenerickou endemickou syfilis. Opičí izolát Fribourg-Blanc, který řadíme k TPE kmenům, způsobuje onemocnění …více
Anotace:
házelo v oblasti homopolymerních repetic), 2 genů se shluky mnohočetných změn, 2 genových lokusů anotovaných jako 4 geny (oba lokusy byly anotovány jako 2 geny) a 5 genů, které byly zkráceny či prodlouženy v závislosti na manuální anotaci. Nejvyšší vnitrokmenová a mezikmenová variabilita mezi zástupci poddruhu TPE byla pozorována v oblasti tpr (Treponema pallidum repeat) genů, jež jsou považovány za …více
Abstract:
The species Treponema pallidum includes several obligate human pathogens with similar genome sizes and a high degree of sequence similarity. The subspecies pallidum (TPA) is an agent of sexually transmitted syphilis, the subspecies pertenue (TPE) causes non-venereal tropical disease yaws, and the subspecies endemicum (TEN) causes non-venereal endemic syphilis. In addition to human pathogens, the simian …více
Abstract:
variability among TPE strains was observed within tpr (Treponema pallidum repeat) genes, genes coding for putative virulence factors. Whereas tprK (TPE_0897) gene showed the highest intra-strain heterogeneity, the tprD (TPE_0131) gene showed the highest heterogeneity between strains. In addition to high variability observed in tpr genes, different numbers of nucleotides within several homopolymeric …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta