Radka POLÁKOVÁ

Diplomová práce

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Injury at work and occupational hazzard
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovních úrazů a nemocí povolání. Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tato diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola se zabývá vymezením pojmů pracovní úraz, nemoc z povolání a obecná odpovědnost. V druhé kapitole jsou rozebrány předpoklady odpovědnosti ze strany zaměstnavatele …více
Abstract:
This diploma thesis deals with an injury at work and occupational hazzard issues. The main goal of this diploma thesis is to provide a complex point of view of these issues. This diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter defines terms such as an injury at work, an occupational hazzard and general responsibility. Assumptions of general responsibility on the side of the employer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Radka. Pracovní úraz a nemoc z povolání. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická