Bc. Dana Mačátová

Diplomová práce

Finanční nástroje v účetní závěrce finančních institucí

Financial Instruments in the Financial Statements of Financial Institutions
Anotace:
Diplomová práce Finanční nástroje v účetní závěrce finančních institucí se zabývá rozdíly v uznávání, oceňování a vykazování finančních nástrojů a s nimi souvisejících výnosů a nákladů v souladu s IFRS a národní účetní legislativou pro finanční instituce. Pozornost je věnována zejména problematice nebankovních finančních institucí se zaměřením na investiční společnosti a fondy. Teoretická část se zaměřuje …více
Abstract:
The diploma thesis Financial Instruments in the Financial Statements of Financial Institutions deals with the differences in the recognition, measurement and disclosures of financial instruments and their related income and expenses in accordance with IFRS and the national accounting rules for financial institutions. The attention is paid mainly to issues of non-banking financial institutions focusing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta