Mgr. Monika Crháková

Bakalářská práce

Komunikace mezi bilingvními sourozenci

Communication among bilingual siblings
Anotace:
Tato práce je zaměřena na komunikaci mezi bilingvními sourozenci. Cílem práce je rozšířit poznatky o způsobu výběru jazyka v komunikaci mezi bilingvními sourozenci a zjistit, zda tento výběr ovlivňuje jejich výchovu a vzdělávání. Teoretická část se v první kapitole zabývá charakteristikou bilingvismu, druhá kapitola objasňuje vývoj bilingvního dítěte a ve třetí kapitole je popsána komunikací v bilingvní …více
Abstract:
This thesis is focused on communication among bilingual siblings. The aim of the thesis is to extend knowledge of the way how bilingual siblings choose a language in communication among them and to find out how this choice influences their upbringing and education. The theoretical part deals with a characteristic of bilingualism in the first chapter, with development of a bilingual child in the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Patrik Vacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy