Bc. Barbora Prisažná

Bakalářská práce

Vliv sankcí na ekonomiku Ruské federace

The Impact of the Sanctions against the Russian Federation on Economy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá základními informacemi z oblasti sankcí mezinárodního práva. Práce je zaměřena především na ekonomické sankce, které byly uplatněny vůči Ruské federaci a na jejich ovlivnění ruské ekonomiky. Práce je z hlediska struktury rozdělena na úvod, cíl práce a metodiku, tři kapitoly a závěr. Třetí kapitola je teoretická část o kategorizaci a procesu přijímaní sankcí. Čtvrtá kapitola …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with basic information in the field of sanctions of international law. The work is focused mainly on economic sanctions that were applied to the Russian Federation and their impact on the Russian economy. In terms of structure, the work is divided into an introduction, the aim of the work and methodology, three chapters and a conclusion. The third chapter is a theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Hana Lipovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu