Bc. Libor Mareš

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém a řešení mimořádných událostí

Integrated rescue system and emergency management
Anotace:
Diplomová práce se věnuje Integrovanému záchrannému systému a řešení mimořádných událostí, které jsou nepochybně s tímto tématem spjaty. Zmíněny jsou zde nejen vnitřní spolupráce záchranných jednotek v rámci České republiky, ale také ty, které mají přeshraniční přesah. Součinnost s bezprostředně sousedícími státy, které společně kooperují činnosti při příhraniční záchranné pomoci, je ukotvena v bilaterálních …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the Integrated Rescue System and the handling of emergencies, which are undoubtedly related to this topic. It mentions not only the internal cooperation of rescue units within the Czech Republic, but also those that have a cross-border overlap. The cooperation with the immediately neighbouring countries, which jointly cooperate in cross-border rescue assistance activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Kadlec Linhartová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní