Michal TŮMA

Bakalářská práce

Stálý předseda Evropské rady - mluvčí nebo lídr Evropské unie?

The President of the European Council - a Spokesman or a Leader of the European Union?
Anotace:
Práce se věnuje vzniku postu stálého předsedy Evropské rady, který založila lisabonská smlouva v roce 2009. V první části práce zmiňuje historický kontext vzniku Evropské rady jako instituce a její fungování před přijetím lisabonské smlouvy. Práce se dále věnuje debatě, která předcházela vznik funkce stálého předsedy, zmiňuje očekávání a obavy spojené s volbou prvního stálého předsedy. Dále práce popisuje …více
Abstract:
The thesis deals with the post of the full-time President of the European Council, which established the Treaty of Lisbon in 2009. The first part of the thesis presents the historical context of the establishment of the European Council as an institution and its functioning before the adoption of the Treaty of Lisbon. This work is also devoted to the debate that preceded the establishment of the full …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMA, Michal. Stálý předseda Evropské rady - mluvčí nebo lídr Evropské unie?. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia