Bc. Monika Meňhartová

Diplomová práce

Rada Evropské unie a její předsednictví

The Council of the European Union and its Presidency
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována tématu Rady Evropské unie, jejího předsednictví a problémy spojené s Lisabonskou smlouvou. Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak funguje Rada Evropské unie a její předsednictví. V práci je obsaženo jak pracují jednotlivé instituce Evropské unie, zejména Rada evropské unie, jak takové instituce vznikaly, jak jsou vedeny, co je jejich prioritou, jak spolu …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the topic of the Council of the European Union, its presidency and the issues of the Lisbon Treaty. The main aim of my thesis was to find out how the Council of the European Union and its presidency works. The contents of the thesis is the working of single institutions of the European Union, especially the Council of the European Union, how these institutions came …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní