Michal TŮMA

Bachelor's thesis

Stálý předseda Evropské rady - mluvčí nebo lídr Evropské unie?

The President of the European Council - a Spokesman or a Leader of the European Union?
Abstract:
Práce se věnuje vzniku postu stálého předsedy Evropské rady, který založila lisabonská smlouva v roce 2009. V první části práce zmiňuje historický kontext vzniku Evropské rady jako instituce a její fungování před přijetím lisabonské smlouvy. Práce se dále věnuje debatě, která předcházela vznik funkce stálého předsedy, zmiňuje očekávání a obavy spojené s volbou prvního stálého předsedy. Dále práce popisuje …more
Abstract:
The thesis deals with the post of the full-time President of the European Council, which established the Treaty of Lisbon in 2009. The first part of the thesis presents the historical context of the establishment of the European Council as an institution and its functioning before the adoption of the Treaty of Lisbon. This work is also devoted to the debate that preceded the establishment of the full …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TŮMA, Michal. Stálý předseda Evropské rady - mluvčí nebo lídr Evropské unie?. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/