Andrea PODROUŽKOVÁ

Bakalářská práce

Souslednost časová ve španělských obsahových větách po minulém prostém čase (dijo que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (neliterární texty - časopisy)

Consecutio temporum in Spanish substantive clauses after past perfect tense (dijo que...): a frequentative analysis based on CREA corpus (non-literary texts - journals)
Anotace:
Tato kvalifikační práce je zaměřena na užívání časů ve španělském jazyce. Cílem práce je sledování souslednosti časové v subordinovaných větách obsahových následujících po čase minulém prostém na základě frekvenční analýzy textů obsažených v korpusu CREA. Jedná se o texty obsažené v časopisech, které byly vydány ve Španělsku. Nejdříve bude na základě sekundární literatury vymezena souslednost časová …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of verb tense in the Spanish language. The aim of the thesis is to analyze the sequence of verb tense in the subordinate content clauses after the past simple tense by means of a frequency analysis of the texts contained in the corpus CREA. I only worked with magazine texts published in Spain. The theoretical part begins by defining the sequence of tenses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODROUŽKOVÁ, Andrea. Souslednost časová ve španělských obsahových větách po minulém prostém čase (dijo que...): frekvenční analýza na základě korpusu CREA (neliterární texty - časopisy). Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Historie - španělský jazyk a literatura

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5exlwh 5exlwh/2
7. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
7. 5. 2015
Bulanova, L.
8. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.