Lukáš Peter

Disertační práce

Model guided improvements in the measurement of continuous non invasive blood pressure

Model guided improvements in the measurement of continuous non invasive blood pressure
Anotace:
Neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP) je jedním z nejvíce diskutovaných témat kardiovaskulární medicíny. V současné době je možné měřit kontinuální hodnotu krevního tlaku jen invazivními metodami, které jsou pro dlouhodobé měření nepraktické a pro pacienty nepříjemné. Kontinuální hodnotu krevního tlaku je také možné měřit speciálními přístroji, nicméně výsledky jsou konzervativní a dlouhodobé měření …více
Abstract:
Non invasive blood pressure measurement (NIBP) is one of the most discussed topics in cardiovascular medicine. Currently, continuous measurement of blood pressure is possible by invasive methods which makes the measurement impractical for the medical doctors and uncomfortable for the patients or it is possible to use special devices which are able to measure blood pressure non invasive continuously …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 3. 2018
  • Vedoucí: Martin Černý
  • Oponent: Martin Rožánek, Julien Poujaud, Miroslav Pokorný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava