Monika Pavlovicová

Bakalářská práce

Orientační a informační systém pro cestující veřejnost v žst. Praha hl. n.

Anotace:
Práce analyzuje současný stav informačních a orientačních systémů jednak pro běžné cestující a návštěvníky a jednak pro cestující a návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace v železniční stanici Praha hlavní nádraží a na základě provedeného průzkumu identifikuje jejich nedostatky. Dále představuje legislativu a předpisy upravující tyto systémy. Součástí práce je představení návrhů, které …více
Abstract:
The work analyses actual status of information and orientation systems both for ordinary passengers and visitors and for passengers and visitors with reduced mobility and orientation in area of the Praha hlavní nádraží railway station and on the base of accomplished survey identifies their shorcomings. It also deals with legislation and regulations connected with the systems. A part of the work presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlovicová, Monika. Orientační a informační systém pro cestující veřejnost v žst. Praha hl. n.. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera