Mgr. Václav Tomeček

Bakalářská práce

Základní zásady aplikace práva ve veřejné správě

Basic Principles of Application of Law Focused on Administrative Procedure
Anotace:
Anotace Cílem této práce je obsahové vymezení některých základních zásad, v jejichž rámci musí orgány veřejné správy při aplikaci práva postupovat, a nastínění jejich vzájemných vztahů. Důležitost těchto principů vyplývá z jejich ústavního zakotvení a hodnot, na nichž je náš stát postaven. V první části jsou specifikovány pojmy veřejná správa a aplikace práva a její fáze. Druhá část se zaměřuje na …více
Abstract:
Abstract The goal of this paper is to define some basic principles with respect to their content, in whose framework public administration must act, and outline their relations. The importance of these principles results from their constitutional foundation and values, which our state is built on. The paper is divided into two main parts. In the first one, the terms public administration and application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta