Milan Maťko

Bakalářská práce

Právna úprava výkonu rozhodnutí

Abstract:
The purpose of my work is to provide a certain survey of the legal regulations of an adjudication entforcement in Slovakia. On account of this reason I pay attention to explanation of basic data of execution, legal execution sources, executors, member of executors and execution proceeding in particular chapter. I present execution systems and its principles in this work, ways of the entforcement, which …více
Abstract:
Cieľom mojej práce je poskytnúť určitý prehľad o právnej úprave výkonu rozhodnutí na Slovensku. Z toho dôvodu sa venujem v jednotlivých kapitolách vysvetleniu pojmov a základných údajov o exekúcii a právnych prameňoch exekúcie, o exekútorovi, účastníkoch exekúcie a o exekučnom konaní. V tejto práci uvádzam systémy exekúcie, jej princípy, spôsoby vykonania, ktorých obsahom je postup účastníkov exekučného …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Rišová
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře