Theses 

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj – Bc. Jana Růžičková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jana Růžičková, DiS.

Diplomová práce

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj

International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association Credit Policy

Anotace: Předmětem diplomové práce „Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj“ je zhodnocení činnosti Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj v oblasti úvěrové politiky a jejich komparace. První část přibližuje obě instituce z hlediska jejich vzniku, organizační struktury, cílů a zdrojů jejich financování. V druhé části je analyzována úvěrová politika obou institucí a mechanismus poskytování finanční pomoci. Třetí část je věnována konkrétním projektům rozvojové pomoci ve vybraných zemích. V závěrečné části jsou pak tyto projekty a použité úvěrové nástroje zhodnoceny; na jejich základě jsou navržena doporučení pro budoucí směřování úvěrové politiky obou institucí.

Abstract: The goal of the submitted thesis "International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association Credit Policy" is to evaluate the activities of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association in credit politics and their comparison. The first part describes the two institutions in terms of their creation, organizational structure, goals and sources of funding. The second part analyzes the credit policy of both institutions and mechanisms of financial assistance. The third part is devoted to concrete projects of development assistance in selected countries. These projects and used credit instruments are evaluated in the final part; based on them, recommendations for future credit policy of both institutions are proposed.

Klíčová slova: Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní sdružení pro rozvoj, Světová banka, úvěr, grant, projekty International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, World Bank, credit, projects

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 02:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz