Ing. Jiří KUTÁČ

Doctoral thesis

Působení bleskového proudu a přepětí na osoby a na elektrická a elektronická zařízení uvnitř budovy s návrhem možných ochranných opatření s ohledem na tyto vlivy

Příspěvek k matematickému modelování interakce svodu bleskového výboje a vnitřní instalace s důrazem na alternativní prostředí

Abstract:
Předložená disertační práce se zabývá otázkou působení bleskového výboje na vnitřní instalace v objektech. Studuje volbu vhodného matematického modelu, který je implementovatelný pro inženýrskou praxi. V úvodní části je popsán princip vzniku bleskového výboje od fyzikální fenomenologie až po extrakci použitelnou v inženýrské praxi. S ohledem na náročnost vzniklého modelu při akceptování většiny fyzikálních …more
Abstract:
This doctoral thesis deals with the effects of lightning discharge on indoor electrical installations in buildings. It focusses on the choice of a suitable mathematical model that could be implemented into the engineering practice. The first part describes the way how the lightning discharge is created, from the physical phenomenology to the extraction that could be used in the engineering practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 9. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUTÁČ, Jiří. Působení bleskového proudu a přepětí na osoby a na elektrická a elektronická zařízení uvnitř budovy s návrhem možných ochranných opatření s ohledem na tyto vlivy. Plzeň, 2017. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/