Bc. Petr TROJÁČEK

Master's thesis

Zhodnocení a optimalizace provozu FV elektrárny

Evaluation and optimization of PV power plant
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu fotovoltaické elektrárny ve společnosti Daikin a předně na její produkci elektrické energie. Praktickému obsahu předcházejí teoretické informace z oblasti fotovoltaiky a jejího využití. Hlavním úkolem práce je analýza naměřených dat vyrobené energie a jejich porovnání s výpočtovými hodnotami. Z výsledků je pak odvozena návratnost fotovoltaické elektrárny …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on analysing of photovoltaic power plant in Daikin company and on its production of electric energy anteriorly. The practical content is preceded by theoretical information from the field of photovoltaics and its use. The main task of the thesis is to analyze the measured data of the produced energy and their comparison with calculated values. The results are then used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TROJÁČEK, Petr. Zhodnocení a optimalizace provozu FV elektrárny. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Environmental Engineering