Victoria Asadullina

Bachelor's thesis

Přímé zahraniční investice do zemědělského sektoru Ruska v podmínkách současné světové krize

Foreign direct investment into the agricultural sector of Russia in the conditions of the current global crisis
Anotácia:
Táto bakalářská práce se zabývá analýzou přímých zahraničních investic v zemědělství Ruska v letech 2015-2016. Cílem této práce je zkoumání přímých zahraničních investic do zemědělství v Rusku v  období let 2015–2016, jak přispívají k rozvoji vybraného sektoru ekonomiky. Také je analýzována atraktivita daného sektoru pro zahraniční investoři. Práce se dělí na čtyři části. První kapitola poskytne údaje …viac
Abstract:
This bachelor thesis analyses foreign direct investments into the agriculture of Russia in the years 2015-2016. The aim of this thesis is to study foreign direct investments in Russian agriculture between years 2015 and 2016, how do they contribute to the development of the selected sector of the economy. It also analyses the attractiveness of the sector for foreign investors. The thesis is divided …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedúci: Ilya Bolotov
  • Oponent: Radek Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72983