Marie GRUNDOVÁ

Bakalářská práce

Reklama v životě adolescenta

Advertisements in an adolescent´s life
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o působení reklamy na středoškolskou mládež ? adolescenty. Popisuje teorii masmédií a reklamy, uvádí využití různých médií pro reklamu a charakterizuje cílovou skupinu, adolescenty. Průzkum pomocí dotazníku zjišťoval, které reklamy dospívající znají, které hodnotí kladně a které záporně, zda jsou reklamou nějak ovlivněni nebo zda vnímají spíše reklamu televizní nebo …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with impact of advertisements on adolecents. It describes mass media and advertisement theory, mentions application of various kinds of media in advertising and defines a target group - adolescents. A survey using a questionnaire aims at finding out which adverts are known by adolescents, which are assessed as positive or negative, whether they have any impact on adolescents …více
 

Klíčová slova

Masmédia média reklama adolescent
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012
Zveřejnit od: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRUNDOVÁ, Marie. Reklama v životě adolescenta. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5h7ff6 5h7ff6/2
2. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 4. 2012
Marklová, E.
3. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.