Bc. Marek Lochman

Bakalářská práce

Řízení teploty v místnosti pomocí elektronické regulace ventilu topného tělesa

Temperature controlling in room using electronic regulation of radiator valve
Anotace:
Cílem práce je hardwarová a softwarová realizace řídicího systému na bázi mikrokontroléruAtmel AVR (řady ATmega8), který bude ovládat servopohon ventilu topného tělesa a řídit tak teplotu v místnosti. Řídicí systém bude prostřednictvím čidla průběžně měřit aktuální teplotu, přičemž její průběh v závislosti na čase bude možné graficky znázornit. Aplikace bude umožňovat uživatelskou volbu nastavení požadované …více
Abstract:
Theaimofthis thesis is hardware and software implementationof a control systém based on a microcontrollerAtmel AVR (ATmega8 series), whichwillcontroltheservo drive oftheheatervalve and thuscontrolthetemperature in theroom. Thecontrol systém willcontinuouslymeasurethecurrenttemperatureusing a sensor, wherebyitscoursedepending on thetimewillbepossible to depictgraphically. Theapplicationwillallowuser …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Libor Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lochman, Marek. Řízení teploty v místnosti pomocí elektronické regulace ventilu topného tělesa. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Řízení procesů