Nikola Kaláčová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Problematika mlčenlivosti v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

The Issue of Confidentiality in Low-treshold Centers for Children and Youths
Anotace:
Práce se zabývá problematikou povinné mlčenlivosti, kterou mají sociální pracovníciv nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Teoretická část práce nejprve všeobecně seznamuje s etikou v sociální práci a uvádí rozdíly mezi etickými problémy a dilematy. Cílem výzkumu bylo popsat vnímání problémů a přínosů povinné mlčenlivosti sociálními pracovníky. Práce mluví o povinné mlčenlivosti sociálních pracovníků …více
Abstract:
The work deals with the Obligation of Confidentiality of social workers in Low-threshold Facilities with programs for children and youth. The theoretical part introduces ethics in social work and states differences between ethical problems and dilemmas. The goal of the research was to describe perception of the Obligation of Confidentiality by social workers. It discusses the Obligation of Confidentiality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc