Ing. Jan Veselý

Master's thesis

Provoz vrtulníků u PČR LS

The helicopter operations of Czech Police aviation department
Abstract:
Tato práce je věnována provozu vrtulníků u Policie ČR. Popisuje PČR LS a její hlavní úkoly, porovnává provoz u jiných policejních letek ve světě. Zaměřuje se zejména na součastné problémy, které je potřeba řešit, aby byla zajištěna plná funkčnost, vyšší efektivnost a budoucí rozvoj této složky Policie ČR. Velikým problémem je nedostatek létajícího personálu, proto se v práci tomuto tématu věnuji. Zabývá …more
Abstract:
This dissertation thesis deals with helicopter operations of the Czech Police Aviation Department. It describes the PČR LS and its main duties and compares operations of other law enforcements units in the world. It is focused on the current problems that should be solved to ensure full functionality, higher efficiency and future development of this part of the Czech Police. The big problem is lack …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Veselý, Jan. Provoz vrtulníků u PČR LS. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera