Bc. Tomáš Kozák

Diplomová práce

Letecká služba Policie České republiky jako důležitý článek integrovaného záchranného systému České republiky

Czech Police Aviation Department as an important element of the Integrated Rescue System of the Czech Republic
Anotace:
Tato závěrečná práce je zaměřena na klíčový prvek integrovaného záchranného systému(běžně využívaná zkratka IZS), kterým je letecká služba Policie České republiky (běžně využívaná zkratka LS PČR). Ta slouží k mnoha úkolům a činnostem, v rámci kterých v součinnosti s dalšími články IZS, zachraňuje lidské životy, jejich zdraví, majetek. Působí také v dalších oblastech.Úkoly jsou děleny na dvě základní …více
Abstract:
The final work focuses on the key body of the Integrated Rescue Service which is the Police Aviation Department. The service serves a number of tasks and activities along with the other bodies of the IRS. It saves human lives, protects public health and property. The tasks of the Police Aviation Departmentare divided into two basic groups, tasks for the Police of the Czech Republic and the tasks for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní