Michaela KÝVALOVÁ

Bakalářská práce

Profesionalizace a standardizace povolání lektora v České republice

Professionalization and standardization of the lecturers profession in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu profesionalizace a standardizace povolání lektora v České republice. Momentálně nemusí být vstup do andragogického povolání nutně vázán na předchozí studium nebo odbornou přípravu výlučně andragogického charakteru. Hlavním cílem je tedy zjištění a prozkoumání postojů a názorů současných českých lektorů na zavedení kvalifikačního standardu. K tomuto průzkumu bylo …více
Abstract:
This thesis focuses on the topic of professionalization and standardization of the lecturers profession in the Czech Republic. Nowadays, entering into the andragogical profession is not necessarily bound to previous studies or to professional training which is solely based with andragogical character. Therefore, the main aim is to identify and explore the attitudes and opinions of contemporary Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016
Zveřejnit od: 23. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Chmura, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÝVALOVÁ, Michaela. Profesionalizace a standardizace povolání lektora v České republice. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika