Barbora ŠEBESTOVÁ

Diplomová práce

Advertising in Lingua Franca: English Versions of Czech University Web Sites

Advertising in Lingua Franca: English Versions of Czech University Web Sites
Abstract:
The aim of this diploma thesis is a genre analysis of the English versions of Czech university websites. The thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part defines genres and web genres. It presents the methodology based on Askehave and Nielsen?s two-dimensional genre model and Bhatia?s move analysis. The practical part deals with the analysis of the communicative …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je žánrová analýza anglických verzí webových stránek českých univerzit. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje žánry a webové žánry a představuje metodologii práce, která je založena na dvourozměrném žánrovém modelu Inger Askehave a Anne Ellerup Nielsen a na analýze tzv. ?moves? Vijaye Bhatii. Praktická část této diplomové práce se zabývá analýzou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBESTOVÁ, Barbora. Advertising in Lingua Franca: English Versions of Czech University Web Sites. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi