Theses 

Discharge of debts as a method of resolving insolvency – Petra Minaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo

Petra Minaříková

Bakalářská práce

Discharge of debts as a method of resolving insolvency

Oddlužení jako způsob řešení úpadku

Anotace: Bakalářská práce se zabývá oddlužením fyzických osob, které je upraveno v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jenž nabyl účinnosti 1. 1. 2008. Účelem práce je poskytnout základní analýzu tohoto nelikvidačního způsobu řešení úpadku, jehož zásadní problematika je prezentována na judikatuře vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR. Poslední kapitola je věnována společnému oddlužení manželů, které je prakticky vytvářeno až na základě rozhodovací praxe soudů, jelikož insolvenční zákon tento institut neupravuje.

Abstract: The Bachelor's thesis deals with the discharge of debts of a natural person which is governed by the Act No.182/2006 Coll., on Insolvency and Methods of Resolution (the Insolvency Act) and that came into force on January 1st 2008. The aim of this thesis is to provide a fundamental analysis of this non-eliminative method of resolving insolvency and the underlying issues are illustrated by the rulings of the high courts and the Supreme Court of the Czech Republic. The last chapter is devoted to the collective debt relief of the husband and wife, whose bankruptcy estate belongs to community property; this issue is practically created by the practice of the insolvency courts, because the Insolvency Act does not introduce it.

Klíčová slova: SJM, insolvenční zákon, úpadek, oddlužení, insolvence, zákon o úpadku, společné oddlužení manželů, řešení úpadku, insolvenční řízení

Keywords: community property, debtor, insolvency proceeding, methods of resolution, insolvency act, discharge of debts, debt relief, debts

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Tomáš Moravec
  • Oponent: Petr Valenta

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32599

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:41, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz